ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ခုိင္ရပ္တည္ဆဲျဖစ္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေမြးပုိင္ရွင္မ်ား | DVB