အင္ဒုိနီးရွားတြင္ တခါမွမရွိခဲ့ဖူးသည့္ သမၼတဟု ျပည္သူမ်ားေျပာ

ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ သမၼတက်မ္းသစာ က်ိန္ဆိုခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတကို ျပည္သူအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္အားထားၾကၿပီး အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွာ တခါမွ မရွိခဲ့ဖူးဘူးတဲ့ သမၼတလို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံရဲ့ ၇ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာၿပီး သန္႔ရွင္းတဲ့အစိုးရျဖစ္လာဖို႔နဲ႔ ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ ကိုယ္က်ဳိးရွာနိုင္ငံေရးကို ဖယ္ရွားမယ္လို႔ အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူေတြကို ကတိေပးထားပါတယ္။ 21indonesia-01-articleLargeသမၼတသစ္ဟာ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံသမိုင္းမွာ စစ္တပ္နဲ႔ နိုင္ငံေရးအသိုင္း အ၀ိုင္း ေနာက္ခံမရွိပဲ တက္လာတဲ့ သမၼတျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔က်က် စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူအျဖစ္ ထင္ရွားသလုိ သာမန္မိသားစုကေန ဆင္းသက္လာၿပီး ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး မြတ္စလင္နိုင္ငံရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတကို ေထာက္ခံသူတဦးက သမၼတဟာ ပြင့္လင္းၿပီး လူထုနဲ႔ တသားတည္းေနတဲ့ သမၼတလို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ သယံဇာတႂကြယ္၀တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံကိုု နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖိတ္ေခၚၿပီး  စီးပြားေရး ျပန္လည္တုိးတက္လာဖို႔၊ နိုင္ငံကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေနတဲ့ အစုိးရေလာင္စာဆီ ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ေတြကို ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲလုပ္မလဲ စတာေတြကို အရင္ဆံုး ကိုင္တြယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရိပ္ရိပ္တက္လာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ကို ခါးစည္းခံေနရတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားလူလတ္တန္းစားေတြလည္း သမၼတသစ္ ဘာလုပ္ေပးနိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ေစာင့္စားေနၾကတာပါ။ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတျဖစ္လာၿပီး ေဘက်င္းၿမိဳ႕မွာ မၾကာခင္က်င္းပမယ့္ အာရွပစိဖိတ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံမွာ က်င္းပမယ့္ G 20 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပဲြ ေတြကို တက္ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up