အီဘုိလာေၾကာင့္ အာဖရိကဖလား ၂၀၁၆ ကုိ ေျပာင္းေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အာဖရိကဖလားကို ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံက က်င္းပခြင့္ရေပမယ့္ အီဘိုလာေရာဂါ ကူးစက္ခံရမွာကို စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔ အာဖရိကေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကို ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ ၂၀၁၅ အာဖရိကဖလားကို ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္ကေန ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ caf cupအာဖရိကေဘာလံုး အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္မခံဘဲ ေတာင္အာဖရိက နိုင္ငံနဲ႔ ဂါနာႏိုင္ငံေတြက ေဘာလံုးပဲြကို လက္ခံက်င္းပေပးႏိုင္ မလား ေမးထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီကိစၥကိုေဆြးေႏြးဖို႔ အာဖရိကေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒လည္း ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔မွာ ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံကို လာေရာက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဒီေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပခြင့္ဟာ ေမာ္ရိုကိုနိုင္ငံက ေနာက္ဆံုး လံုး၀ျငင္းလိုက္ေတာ့မွသာ တျခားနိုင္ငံေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပမယ္လို႔လည္း အာဖရိက ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ေျပာဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၇ အာဖရိကဖလားကို လက္ခံက်င္းပခြင့္ရထားတဲ့ လစ္ဗ်ားနိုင္ငံကလည္း ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈေတြေၾကာင့္ က်င္းပခြင့္ကို ျငင္းပယ္ထားတာေၾကာင့္ အိမ္ရွင္နိုင္ငံကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ရဦးမွာပါ။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ အီဂ်စ္၊ ဂါဘြန္၊ ဂါနာ၊ ကင္ညာ၊ ဆူဒန္နဲ႔ ဇင္ဘာေဘြနိုင္ငံတို႔က ၂၀၁၇ အာဖရိကဖလားပဲြ က်င္းပခြင့္ ေတာင္းခံထားၾကပါတယ္။

More News
Up