အာဆီယံ စီးပြားေရးဆု ျမန္မာကုမၸဏီ ၆ ခုရရွိ

အာဆီယံစီးပြားေရးဆု (ASEAN Business Award) အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဆင့္ထူးခၽြန္ဆုကုိ ျမန္မာကုမၸဏီ ၆ ခု ဆြတ္ခူးရရွိေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အာဆီယံေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပုိမုိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးနဲ႔ အာဆီယံေဒသတြင္း ထူးခ်ြန္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို မီးေမာင္းထိုးျမႇင့္တင္ေပးနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး  အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီက ဒီဆုကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကစၿပီး ေပးခဲ့တာပါ။ ASEAN Business Awardဒီဆုေတြကို  ျမန္မာႏုိင္ငံက က႑ ၆ ခုစလံုးမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ ရာ ႏိုင္ငံအဆင့္ ထူးခၽြန္ဆုရရွိတဲ့   ကုမၸဏီေတြကေတာ့   လုပ္ငန္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ထူးခၽြန္ေကာင္းမြန္ျခင္း ထူးခၽြန္ဆုကို Kanbawza Bank၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း ထူးခၽြန္ဆုကို      FAME ေဆးဝါးထုတ္ လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အာဆီယံေဒသႀကီးတခုလုံးမွာ   ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း ထူးခၽြန္ဆုကို Myanmar Airways International၊ အေသးစားနဲ႔  အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားထူးခၽြန္ဆုကို Kelvin Chia Yangon၊ လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ထူးခၽြန္ဆုကို Blue Ocean Operating Management Co., Ltd. က ရရိွၿပီး   အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထူးခၽြန္ဆုကို City Mart Holding Co., Ltd. တို႔က ရရိွခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံစီးပြားေရးဆုအတြက္္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ရက္ေန႔ကေန  ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ အာဆီယံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ Online ကေန တဆင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကၿပီး ဆုေတြကိုေတာ့  အာဆီယံႏိုင္ငံတခုကို ဒိုင္လူႀကီး ၁ ဦးစီ ပါဝင္တဲ့  ဒိုင္လူႀကီး ၁၀ ဦးပါအဖဲြ႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up