ဦးဆန္းဆင့္ တရားစြဲဆုိခံရမႈ သူရဦးေရႊမန္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကုိ သ၀ဏ္လႊာပုိ႔

ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ တရားစြဲဆိုုခံထားရတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုု တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ရက္စြဲနဲ႔ သဝဏ္လႊာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ထားတယ္လို႔ အလံုမဲဆႏၵ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္က ေျပာပါတယ္။ 10350630_736733833031786_6042376695425639374_nဦးဆန္းဆင့္ကို တရားစြဲဆိုထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အေနနဲ႔ ျပန္လည္သံုး သပ္ၿပီး သက္ညႇာစြာစဥ္း စားေပးဖုိ႔ ျပစ္မႈေတြကိုု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျပဳေပးႏိုုင္ဖုိ႔ ဆရာေတာ္ သံ ဃာေတာ္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္ စုုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၁ ဦးနဲ႔ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူလူထု ၁၀၀၄ ဦးတို႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းကို ေမတၱာရပ္ခံစာေတြ ေပးပို႔လာတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္တို႔ထံ သဝဏ္လႊာေပးပို႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသဝဏ္လႊာမွာ ဦးဆန္းဆင့္အေပၚ တရားစြဲအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑က ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒေတြနဲ႔ တရားစြဲဆိုထားတာျဖစ္ၿပီး တရားစြဲဆိုတင္ပို႔လာတဲ့အမႈကို တရားစီရင္ေရးက႑ျဖစ္တဲ့ တရား႐ံုုးက စစ္ေဆးစီရင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားမွာျဖစ္သလို ေမတၱာရပ္ခံလာတဲ့ သံဃာေတာ္ေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေလွ်ာက္ထားအသိေပးသြားမယ္လို႔ ပါရွိပါတယ္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကို ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလြဲသံုစားမႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၉၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄-က တုိ႔နဲ႔ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up