ျမန္မာလူငယ္၂ ဦးကုိ ထုိင္းရဲ ထပ္မံစစ္ေဆး၊ ရင္ဘတ္နာေနဟု ေျပာ | DVB