ေျမာက္ဥကၠာပၿမိဳ႕တြင္ ဓာတ္ႀကိဳးျပဳတ္က်ၿပီး မိသားစု ၃ ဦး ဓာတ္လုိက္ | DVB