က်ေနာ့္သားမဟုတ္ဘူးလုိ႔ တထစ္ခ်ယုံၾကည္တယ္ – ၀င္းေဇာ္ထြန္းဖခင္ | DVB