ႏုိင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ဟစ္ေဟာ့ၾကယ္ပြင့္ျဖစ္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိေနတဲ့ ေျမာက္ကုိရီးယားျပည္ေျပး | DVB