ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေဟာင္ေကာင္အစုိးရ ရပ္ဆုိင္း

ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက ဆႏၵျပစဥ္ (photo- Sam Tsang)
ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက ဆႏၵျပေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လုပ္ေနတဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပဲြကို ဒီေန႔ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_67368" align="alignright" width="300"]ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက ဆႏၵျပစဥ္ (photo- Sam Tsang) ေဟာင္ေကာင္ေက်ာင္းသားမ်ား ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာက ဆႏၵျပစဥ္ (photo- Sam Tsang)[/caption] ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ အစိုုးရက မလုိက္ေလ်ာရင္ ဆႏၵျပပဲြေတြကို ျပန္လုပ္ မယ္လို႔ ေက်ာင္း သားေခါင္ေဆာင္ေတြ က ဆိုတာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပဲြကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္တာ လို႔ ေဟာင္ေကာင္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကာရီအ္ လန္ (Carrie Lam)က ဆိုပါတယ္။ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ေတြက ၿမိဳ႕ရဲ႕ အခ်က္အခ်ာေနရာေတြကို တခါထပ္ၿပီး သိမ္းပိုက္ဖို႔ ေသြးထိုးေနတာဟာ ဘယ္လိုမွ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ေျပာဆိုပါတယ္။ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြဟာ ၂၀၁၇ ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ ေရြးေကာက္ပဲြကို လံုး၀လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔က ေဟာင္ေကာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသစ္ကို ျပည္မ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ခ်ေပးတဲ့သူေတြကပဲ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိမယ္လို႔ ျပည္မအစုိးရက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တပတ္က ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြ အခ်က္အခ်ာဌာနေတြကို သိမ္းပိုက္ခဲ့လို႔ ေဟာင္ေကာင္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစိုုးရလုုပ္ငန္းေတြပါ ရပ္ဆိုင္း သြားခဲ့ရပါတယ္။ အစိုုးရက ဆႏၵျပပဲြေတြကိုု လိုုအပ္သလိုု ရွင္းလင္းသြားမယ္လိုု႔ သတိေပးၿပီး ေနာက္ပိုုင္း  ဆႏၵျပသူဦးေရလည္း သိသိသာသာက်သြားခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပဲြ ယံုုၾကည္မႈ ပ်က္ရတယ္လို႔လည္း ကာရီအ္ လန္က ေက်ာင္းသားေတြကို စြပ္စဲြေျပာဆိုပါတယ္။ ဒီၾကားမွာပဲ ေဟာင္ေကာင္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပဲြေတြ ကိုု ေထာက္ခံၿပီး ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုု ပိတ္ဆိုု႔ဖိုု႔ တိုုက္တြန္းေနပါတယ္။

More News
Up