အမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္လို႔ ၿဗိတိသွ်သံအမတ္ႀကီးက ေျပာတယ္ – ဦးေအာင္ေက်ာ္ | DVB