တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး 3MDG က ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း ကူညီမည္

ေဆးယဥ္ပါး တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ 3MDG က က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၁၁.၅ သန္း ေထာက္ပံ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ က်န္းမာေရးအန္ဂ်ီအိုျဖစ္တဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၃ မ်ိဳး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (3MDG)နဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ရန္ပံုေငြသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ကုတင္ ၁၀၀၀ ေဆးရုံဝင္းထဲက က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး (Disease Control) ႐ုံးမွာ ဒီေန႔က်င္းပ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဆိုပါ 3 MDG အဖြဲ႔ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မိခင္နဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ေလာက္ အသံုးျပဳသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up