ျမန္မာ – အစၥေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္

ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ အစၥေရးအစိုးရတို႔ဟာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈ အျပန္အလွန္ တုိးျမွင့္ျခင္းနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ရံုးခန္းမွာ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ၿပီး အစၥေရးႏုိင္ငံဟာ ျမန္မာႏုိိင္ငံနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ၁၁ ႏုိင္ငံေျမာက္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခုလို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက႑ေတြမွာ ပိုမိုတုိးတက္လာဖို႔ ယံုၾကည္ထားတယ္လို႔ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက လက္မွတ္ထိုးပြဲမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိပါတယ္။

More News
Up