အဂၤလန္ႏိုင္ငံ World Finance အဖြဲ႔က ကေမၻာဇဘဏ္ကို ဆု ၃ ခု ခ်ီးျမႇင့္

KBZအဂၤလန္ႏိုင္ငံ World Finance အဖြဲ႕ဟာ ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆံုး ဘဏ္လုပ္ငန္းဆု ၃ ဆု ခ်ီးျမႇင့္လိုက္တယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဒီ ဆု ၃ ဆုကေတာ့ Best Banking Group in Myanmar 2014, Best Commercial Bank in Myanmar 2014 နဲ႔ အာရွတိုက္တခုလံုးအတြက္ Banker of the Year in Asia 2014 ဆုေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္ဟာ မတည္ေငြ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံ မတည္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ပုဂၢလိက ဘဏ္ေတြအနက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုးနဲ႔ ဘဏ္ခြဲအမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ဘဏ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ကေမၻာဇဘဏ္ဟာ ဒီ ဆု ၃ ဆု အျပင္ အျခား ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဆုေတြကိုလည္း လက္ခံရရွိထားပါေသးတယ္။

More News
Up