ဆႏၵျပမႈမ်ား ယေန႔ေနာက္ဆံုးထား မဖယ္ရွားလွ်င္ အေရးယူမည္ဟု ေဟာင္ေကာင္ရဲမႉးႀကီး ဆို | DVB