ကရင္အမ်ဳိးသား စည္းလံုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ(KUPC)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတ္ေရာက္ေနတဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြ ေတာင္ငူၿမိဳ႕မွာ ေအာက္တုုိဘာ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုုခဲ့ပါတယ္။ 2တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေကအဲန္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ကရင္တိုင္းရင္္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီမွ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ကရင္တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ကရင္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ KUPC နဲ႔ လႊတ္ေတာ္တတ္ေရာက္ေန တဲ့ ကရင္တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုုိက္တြန္းဖုုိ႔၊ အပစ္ရပ္အတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုုး စိတ္ရွည္သည္းခံေရးနဲ႔ ကရင္တိုင္းရင္းသားေတြ အေျခခံ လူ႔ အခြင့္အေရး ရရွိေရးနဲ႔ ကရင္လူငယ္ေတြ အနာဂတ္ သာယာလွပေစဖို႔ လႊတ္ေတာ္အတြင္းက ကရင္တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္္သြားဖုုိ႔ သဘာပတိအဖြဲ႔က အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေကအဲန္ယူ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ပဒိုေစာလွထြန္းက ေျပာပါတယ္။

More News
Up