တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ ေဆာက္ၿပီး အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းမည္

တႏိုင္ငံလံုးမွာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြ ေဆာက္လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး တကယ္လိုအပ္သူ ေတြကို အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန “၀န္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေက်းလက္အိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔”က သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို တင္ဒါခ်ေပးတဲ့စနစ္ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို တဲ့ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အဖြဲ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသူေတြဟာ ကိုယ္ေဆာက္လုပ္ခ်င္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမကြက္ ရွိ၊ မရွိ အရင္စံုစမ္းႏုိင္ၿပီး ေျမကြက္လည္းရွိ၊ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ ဆႏၵလည္း ရွိတယ္ဆိုရင္ အဆိုျပဳလႊာ တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနကို ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (ဂ်ိဳက္ကာ) ကလည္း ပူးေပါင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။  

More News
Up