ၾသဂုတ္လတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အမ်ားဆံုး၀င္

သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္
၂၀၁၄-၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အစ ပထမေလးလ ဧၿပီကေန ဇူလိုင္လ ကုန္အထိ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ သန္း ၇၄၀ ေက်ာ္ပဲ ၀င္ခဲ့ေပမယ့္ အခု ၾသဂုတ္ တလတည္းမွာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ၀င္လာတာေၾကာင့္ အခုႏွစ္အတြက္ ပမာဏ အမ်ားဆံုး လအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္သြားခဲ့ပါတယ္။ [caption id="attachment_45321" align="alignright" width="300"]သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္[/caption] ၿပီးခဲ့တဲ့ ၄ လတာ အတြင္း ကုမၸဏီေပါင္း ၅၀ နီးပါး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး အခု ၾသဂုတ္လမွာေတာ့ ကုမၸဏီ ၄၀ က ခုလို ပမာဏ အမ်ားႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ပမာဏ ဟာ ၂၀၁၄- ၁၅ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အစိုးရရည္မွန္းခ်က္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံရဲ႕ ထက္၀က္ကို ေရာက္ လာၿပီျဖစ္တယ္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔၊ ဟိုတယ္နဲ႔ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြပါ၀င္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြေတာ့ ပါ၀င္တာ မေတြ႔ရပါဘူး။  

More News
Up