အမတ္စရိတ္ ၁ ရက္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းရရန္ တင္ျပ

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ လက္ရွိ ေနထိုင္တည္းခိုခ ၁ ရက္ကို က်ပ္ ၂၀၀၀ နဲ႔ စားေသာက္ အေထြေထြစရိတ္ က်ပ္ ၃၀၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၅၀၀၀ ေပးဖို႔ သတ္မွတ္ထားရာကေန ေနထိုင္တည္းခိုခ ၁ ရက္ကို က်ပ္ ၅၀၀၀ နဲ႔ စားေသာက္ အေထြေထြစရိတ္ က်ပ္ ၅၀၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁ ေသာင္း ေပးရမယ့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒၾကမ္းတရပ္ လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ parlimentစက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က လုပ္တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ ကိုယ္စား ဦးခင္ေမာင္ရီက အဆို တင္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ လစာ က်ပ္ ၃ သိန္းပဲ ရေနၿပီး အစိုးရအဖဲြ႔ဘက္က သမၼတက သိန္း ၅၀၊ ၀န္ႀကီးလစာ က်ပ္ သိန္း ၃၀ ရေနတာဟာ အလြန္ကြာျခားေနတဲ့အေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ မေက်မနပ္ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။

More News
Up