အေမရိကန္အစိုးရ အကူအညီျဖင့္ ၀ဇီရာရုံ ျပင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚက ၀ဇီရာ ရုပ္ရွင္ရံုႀကီးကို အေမရိကန္ အစိုးရ အကူအညီနဲ႔ ေရွးေဟာင္းမူမပ်က္ မြမ္းမံသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီ ဒီဂ်စ္တယ္ ရုပ္ရွင္ရံုအျဖစ္လည္း အသြင္ေျပာင္းသြားမယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးတာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။ MWD_03၀ဇီရာရံုဟာ သက္တမ္း ႏွစ္ေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ ရုပ္ရွင္ရံု ၁ ရံု ျဖစ္ၿပီး အစိုးရကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ ရုပ္ရွင္အစည္းအရံုးကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ငွားရမ္း ခ်ထားေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ရုပ္ရွင္ရံုႀကီး ျပဳျပင္ေရး အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႔ကလည္း ကူညီ ပံ့ပိုးေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up