အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လိင္တူဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရရင္ ႀကိမ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ ဥပေဒျပဌာန္း

အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ အာေခ်းျပည္နယ္မွာ လိင္တူဆက္ဆံမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးအေရးယူခံရရင္ ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ ၁၀၀ ျပစ္ဒဏ္ခ်ဖို႔ ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ [caption id="attachment_66236" align="alignright" width="300"]monitoring-gay-rights-situation-in-india-us_170414114540 ဓာတ္ပံု - ရိုက္တာ[/caption] အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံကေန ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေရး ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲရၿပီး အစၥလာမၼစ္ဘာသာဥပေဒကို တရား၀င္က်င့္သံုးခြင့္ရတဲ့ အင္ဒိုနီးရွားျပည္နယ္ျဖစ္လာပါတယ္။ လိင္တူဆက္ဆံသူ ဘယ္သူမဆို ႀကိမ္ဒဏ္အခ်က္ ၁၀၀၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ လ ဒါမွမဟုတ္ ေရႊဂရမ္ တေထာင္ ဒဏ္အျဖစ္ေပးေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အာေခ်းလႊတ္ေတာ္က တျခားလိင္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒေတြကိုလည္း တပါတည္း ခ်မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ ဘာသာႀကီး ၆ ခုကို ကိုးကြယ္ခြင့္ျပဳေပမယ့္ အာေခ်းျပည္နယ္မွာ အခုလို ေရွးရိုးဆန္တဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးျပဌာန္းခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒသခံစီးပြားေရးသမားေတြက နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဆံုးရံႈးမွာကို စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ ေဒသခံတခ်ဳိ့ကေတာ့ အခုလို ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့တာကို ႀကိဳဆိုခဲ့ၿပီး အာေခ်းမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဘယ္သူ မဆို၊ ဒီဥပေဒကို လိုက္နာရမွာျဖစ္တယ္လို႔ အသက္ ၃၅ နွစ္အရြယ္ ေဒသခံတဦးက ေျပာဆိုပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံမွာ လိင္တူဆက္ဆံမႈကို ဥပေဒအရတားျမစ္တာေတာ့ မရွိေပမယ့္ လူမႈေရး က်င့္၀တ္အရ ေရွာင္ၾကည္ရတဲ့အရာ သတ္မွတ္ထားၾကတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up