စာေမးပြဲႀကီးအဆင့္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အႀကိတ္အနယ္ပဲ – ဦးခက္ထိန္နန္

ဦးခက္ထိန္နန္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ့ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲဟာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေတြရွိသလို ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးက မိမိအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပန္တင္ျပရမယ့္ကိစၥေတြ ရွိတယ္လို႔ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္ေလ့လာတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ပဋိပကၡေျဖေလ်ာ့ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေကာ္မတီရဲ့ ဥကၠ႒ ဦးခက္ထိန္နန္က ေျပာပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

More News
Up