အရင္ေကာ္မရွင္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သစ္ဖြဲ႔

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သစ္တရပ္ကို အရင္ေကာ္မရွင္လူႀကီးေတြ ဦးေဆာင္ေစၿပီး ဖြဲ႔စည္းလိုက္ပါတယ္။ သမၼတက စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ နာမည္တူ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တရပ္ကို အၿငိမ္းစားအစိုးရ၀န္ထမ္း ၁၁ ေယာက္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကလည္း အရင္ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္သစ္မွာ အရင္ေကာ္မရွင္က ငါးေယာက္ ျပန္လည္ပါ၀င္လာၿပီး ေကာ္မရွင္သစ္ကို ၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူဖြဲ႔စည္းခဲ့တာလို႔ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေျပာပါတယ္။ “ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔တဲ့အခါမွာ ၁၀ ဦးပါ၀င္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔ရမယ္ဆုိၿပီး ပါထားတယ္။ သူတုိ႔ကေနၿပီး ၃၀ ေရြးၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကုိ တင္ျပတယ္။ သမၼတႀကီးက လႊတ္ေတ္ာဥကၠ႒ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ ခန္႔အပ္မယ္ဆုိတာပဲ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာရင္ registration (မွတ္ပုံတင္ျခင္း) အရပဲ က်ေနာ္တုိ႔က ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ တခုနဲ႔တခု ေဆာင္ရြက္တာျခင္းဟာ လုံး၀ မတူပါဘူး။ ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပဲ ရွိေတာ့ သူတုိ႔ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္လုိ္က္ျခင္းဟာ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အားလုံးညႇိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ က်ေနာ္ေျပာလုိပါတယ္။” ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ ဘုတ္အဖြဲ႔မွာ အစိုးရ၀န္ထမ္းေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ျပည္ပပညာရွင္ေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ အဖြဲ႔က ညီမွ်ျခင္းျမန္မာဒါရုိက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းက ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔တာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ “ေကာ္မရွင္ဥပေဒ ေပၚလာတယ္။ အဲဒီဥပေဒအရ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကေနၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆုိတဲ့အရာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔မွာပဲ ေရြးခ်ယ္ေရးဘုတ္အဖြဲ႔ကေန ေရြးခ်ယ္တာလည္း က်ေနာ္တို႔ မသိဘူး၊ ဘယ္သူေတြကုိ အမည္စာရင္းတင္သြင္းလည္း မသိဘဲနဲ႔ သမၼတကေန ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္သစ္ေပၚလာတယ္။ အဲလုိ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိတဲ့ကိစၥ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တုိင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈမရိွတဲ့ကိစၥေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ အရင္ကတည္းကလည္း ေထာက္ျပပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ထပ္ၿပီးေထာက္ျပစရာ အေၾကာင္းေတြကုိ တင္ျပပါတယ္။” လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သစ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အတြက္ ေကာ္မရွင္တရပ္တည္း လုပ္ေဆာင္ရံုနဲ႔ မရဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ “လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတာ အင္မတန္က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တရပ္တည္းက ေဆာင္ရြက္လုိ႔ ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔ေတြပါမယ္၊ ျပည္သူပါမယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရပါမယ္၊ ပါလီမန္အပုိင္းက ပါမယ္၊ အားလုံး၀ုိင္း၀န္း ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ရတဲ့ကိစၥတခုဆုိတာ ေျပာလုိပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ mandate (လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအရ) ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ထားတဲ့အေနအထားမ်ဳိး ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိပါတယ္။ ” ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ဒီႏွစ္မကုန္မီ ျပည္နယ္ ၇ ခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးေဆြးေႏြးေဟာေျပာတာေတြ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔လဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမက ေျပာပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ေၾကာျ္ငာစာအရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို တပါတည္း ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္

More News
Up