ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေပါင္းလုပ္ရန္ လက္မွတ္ထိုး

vnpt_web1374220018 copyကိုယ္ပိုင္ ဆက္သြယ္ေရးၿဂိဳဟ္တု ၂ လံုး လႊင့္တင္ထားႏိုင္တဲ့ ဗီယက္နမ္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈအဖဲြ႔ (ဗီြအန္ပီတီ) ျမန္မာ နည္းပညာကုမၸဏီေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမွာ ဗီယက္နမ္ဘက္က ဗီြအန္ပီတီအျပင္ CT-IN, Kasati, Vina-OFC ကုမၸဏီေတြ ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာဘက္က ေဖာ္ကၽြန္း အင္တာေနရွင္နယ္၊ အီလိုက္ တယ္လီကြန္း၊ ေအ၀မ္း ေဆာက္လုပ္ေရး နဲ႔ Terabit Wave ကုမၸဏီေတြ ပါ၀င္ၾကပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္ ကုမၸဏီေတြဟာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြကို ၿဂိဳလ္တု ဆက္သြယ္ေရး လိုင္းေရာင္းဖို႔၊ ရုပ္ျမင္သံၾကား အစီအစဥ္ေတြ ထုတ္လႊင့္မယ့္ ကုမၸဏီေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔၊ ၿဂိဳလ္တု အသံုးျပဳ ရုပ္ျမင္သံၾကား ၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႔ လုပ္ငန္းေတြ ပါ၀င္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up