အာဆီယံလူဦးေရ ၆၀၈ သန္းရွိၿပီ

အေရွ႕ေတာင္အာရွ႕ႏိုင္ငံမ်ားအသင္း (အာဆီယံ) ေဒသတြင္း လူဦးေရ ၆၀၈ သန္းရွိေနၿပီလို႔ အာဆီယံေဖစ္ဘြတ္ခ္အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ aseanအာဆီယံေဒသတြင္း လူဦးေရးအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး လူဦးေရ ၂၄၆ သန္းေက်ာ္၊ ဖိလစ္ပိုင္က ၉၆ သန္းေက်ာ္၊ ဗီယက္နမ္က ၈၈ သန္းေက်ာ္၊ ထိုင္းက ၆၆ သန္းေက်ာ္၊ ျမန္မာက ၅၂ သန္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံက ၂၉ သန္းေက်ာ္၊ ကေမၻာဒီးယားက ၁၄ သန္းေက်ာ္၊ လာအိုက ၆ သန္းေက်ာ္၊ စင္ကာပူက ၅ သန္းေက်ာ္နဲ႔ ဘရူးႏိုင္းက ၄ သိန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း(အာဆီယံ)ကို အင္ဒိုနီးရွား၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ မေလးရွားႏိုင္ငံတို႔က ေဒသတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔မွာ စတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ဘရူးႏိုင္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာနဲ႔ လာအို၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံတုိ႔က အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

More News
Up