ကိုယ့္လယ္မွာ ကိုယ္ေနရမယ္ဆိုရင္ လမ္းေဘးပလက္ေဖာင္းေပၚမေရာက္ပါဘူး | DVB