ပုဂံကုိ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ | DVB