သီလ၀ါကုမၸဏီဥကၠ႒ႏွင့္ စီအီးအို ၁ ႏွစ္ ေဒၚလာ ၁ သိန္းေက်ာ္ ယူမည္

သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္
လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္ကေန စၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈ ရေနတဲ့ သီလ၀ါ အထူး စီးပြားေရးဇုန္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ ဒါရိုက္တာ အဖဲြ႔၀င္ေတြဟာ လစာေငြေတြကို ရယူခံစားေတာ့မယ္လို႔ ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာပါတယ္။ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမွာ အစုရွယ္ယာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ ထည့္၀င္ၿပီး ဒါရိုက္တာ အဖဲြ႔၀င္ေတြအျဖစ္ တာ၀န္ရယူထားသူေတြဟာ လစာ ခံစားရယူၾကမယ္လို႔ စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒နဲ႔ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ၂ ေယာက္ဟာ ၁ ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သိန္း ၁ ေသာင္း၊ ဒါရိုက္တာ ၁ ေယာက္ ၁ ႏွစ္ ေဒၚလာ ၆ ေသာင္း ခံစားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီရဲ႕ ဥကၠ႒ဟာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္နဲ႔ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ယူအမ္အက္ဖ္စီစီအိုင္)ရဲ႕ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈသတင္းေတြေၾကာင့္ အစုရွယ္ယာ ၀ယ္ယူလိုသူ ျပည္သူ မ်ားျပားေနၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက အျပည့္အ၀ ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။

More News
Up