၅၀၀၀ တန္အသစ္ကို ထိန္းၿပီးထုတ္ရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ဟု စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ေျပာ

Kyat 5000အစိုးရက ထပ္မံထုတ္ေ၀မယ့္ ၅၀၀၀ တန္ အသစ္ေတြဟာ ထိန္းၿပီးေတာ့ထုတ္ရင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ဘူးလို႔ စီးပြားေရးကၽြမ္းက်င္သူေတြက ေျပာပါတယ္။ အခုထုတ္တဲ့ ေငြစကၠဴ ၅၀၀၀ တန္ေတြဟာ အသစ္ထုတ္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပံုစံေျပာင္းထုတ္တာေၾကာင့္ ထုတ္တဲ့အေရအတြက္ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွမွာလို႔လည္း ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ လတ္တေလာမွာေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း တက္သြားတာမ်ိဳးေတြေတာ့ မရိွေသးပါဘူး။ ေငြစကၠဴ ၅၀၀၀ တန္ေတြကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က စၿပီး ထုတ္ေ၀ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အခု ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ပံုစံေျပာင္း ထုတ္ေ၀တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒါဟာ အတုအပခြဲျခားသိေစဖို႔အတြက္ဆိုၿပီး ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပံုစံေျပာင္း ေငြစကၠဴ ၅၀၀၀ တန္ေတြကို ဘယ္ေလာက္ထုတ္မယ္ဆိုတာေတာ့ ထုတ္ျပန္ထားတာ မရိွပါဘူး။

More News
Up