ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဖိုရမ္ – ေမးျမန္းခ်က္

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈရိွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရာက္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ဖို႔အတြက္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ကေန ၂၅ ရက္ေန႔အထိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဖိုရမ္ကို ျပဳလုပ္သြားဖို႔ ရိွပါတယ္။ ဒီဖိုရမ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏွံမႈ၊ စြမ္းအင္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဘ႑ာေရးနဲ႔ေငြေၾကး၊ ဟိုတယ္နဲ႔ ခရီးသြားလာေရးက႑ေတြအေပၚ အေလးထား ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးၿဖိဳးေ၀ရာဇာကို ဒီဗီြဘီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

More News
Up