ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုက ရိုးမဘဏ္ကုိ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္ သေဘာတူ

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္တခုျဖစ္တဲ့  ရိုးမဘဏ္ကို  ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္  ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (အိုင္အက္ဖ္စီ)က  အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း တန္းဖိုးရွိ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္တဲ့  ေခ်းေငြ (convertible loan) ေပးဖို႔  ေနျပည္ေတာ္မွာ  မေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။ ရိုးမဘဏ္ရဲ႕  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ  ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အေနနဲ႔ ခုလို သေဘာတူညီမႈရခဲ့တာလို႔ အိုင္အက္ဖ္စီရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ yomaဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ  ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ  အလုပ္အကုိင္ေတြ ပိုမုိဖန္တီးႏုိင္ဖို႔၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တုိးျမႇင့္ေခ်းေပးႏုိင္ေရး အကူအညီေပးႏုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ သေဘာတူညီခ်က္အၿပီး ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာေတာ့ ရိုးမဘဏ္  အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝက “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရးက မရိွမျဖစ္ အေရးပါပါတယ္။ ရိုးမဘဏ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ အိုင္အက္ဖ္စီအဖြဲ႔ႀကီးနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးက႑ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ အေရးပါလွတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ပိုၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေတာ့မွာကို အထူးပဲ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရး ဦးေဆာင္ဘဏ္တခု ျဖစ္လာဖို႔ ရည္ရြယ္ထားၿပီး အားေကာင္းတက္ၾကြတဲ့ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းက႑ ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အလားတူ အိုင္အက္ဖ္စီရဲ႕ အာရွပစိဖိတ္ဆိုင္ရာ ဒုတိယဥကၠ႒ ကာရင္ ဖ်င္ကယ္လ္စတန္ (Karin Finkelston) ကလည္း “အိုင္အက္ဖ္စီအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အာရံုစိုက္မႈတခုက ႏိုင္ငံအတြင္းက ဘ႑ာေရးနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ အကူအညီေပးဖို႔နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းရဲ႕က႑ဟာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ႀကီးတစ္ခုလံုးဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစဖို႔အတြက္လဲ အေရး ႀကီးပါတယ္။ အိုင္အက္ဖ္စီက ရိုးမဘဏ္နဲ႔တကြ တျခားေငြေခ်းသူေတြကို သဘာဝပတ္ဝန္က်င္နဲ႔ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေရရွည္တည္တံ့ျခင္းနဲ႔ စံႏႈန္းေတြ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ဖို႔အတြက္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းစနစ္ေတြ အားေကာင္းလာေစဖို႔ ကူညီေနတာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကမွတဆင့္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဟာ ႏိုင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္သလို ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ပိုမို ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္” လုိ႔ ေၾကညာခ်က္မွာ  ဆိုထားပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြက အိုင္အက္ဖ္စီအေနနဲ႔ ရိုးမဘဏ္အတြက္ ပဏာမ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အကူအညီ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္ေတြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ အထိ တုိးျမွင့္ေပးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္လဲရွိေနပါတယ္။ အိုင္အက္ဖ္စီရဲ႕  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ေၾကာင့္ ရိုးမဘဏ္ဟာ  ၂၀၁၉ မွာ လက္ရိွ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၃၇၀ နဲ႔ ညီမွ်တဲ့  ေငြေခ်းမႈေပါင္း ၁၀၀၀ ကို ျပည္တြင္း အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေငြ ထုတ္ေခ်းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း  ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ အိုင္အက္ဖ္စီအဖြဲ႔ဟာ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကက႑ အားေကာင္းလာေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္္ႏွံမႈေတြကို အားေပးကူညီေနၿပီး အလုပ္အကိုင္အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးတာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈ ညီမွ်ေရးကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႔တခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးမဘဏ္ကေတာ့  ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ စတင္တည္ေထာင္ကာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ျပည္တြင္း  ဦးေဆာင္ ဘဏ္ႀကီးမ်ားအနက္ တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး လက္ရိွတြင္ ႏိုင္ငံတဝွမ္းရိွ အထင္ကရ ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ၂၅ ခုတြင္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့ဘဏ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up