အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဆရာဆရာမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကန္႔ကြက္

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ (တကသ) မ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပစဥ္
အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ(မူၾကမ္း) ဟာ ေက်ာင္းသားဆရာ၊ မိဘေတြရဲ႕ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မညီညြတ္တာေၾကာင့္ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဒီေန႔ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_64028" align="alignright" width="300"]အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ (တကသ) မ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပစဥ္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ (တကသ) မ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပစဥ္[/caption] အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အေပၚ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနမႈေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး အခုလုိ ေျပာၾကား လုိက္တာပါ။ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ကန္႔ကြက္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ဆရာဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းဟာ ေက်ာင္းသားဆရာ၊ မိဘေတြရဲ႕ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မညီညြတ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ တခုလို႔ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကြန္ရက္ (NNER)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြဟာ အဖြဲ႔တခုနဲ႔တခု အျပန္အလွန္ လႊမ္းမိုးမႈ ကင္းၿပီး လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up