ကယားစာကို လႊတ္ေတာ္က တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ

ၾကယ္ဖိုးႀကီးဗ်ည္းအကၡရာကို ကယားစာအျဖစ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး လူထု ဆႏၵေကာက္ခံမယ္လို႔ ကယားျပည္နယ္ လူမႈေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဦးပိုးရယ္က ေျပာပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မတိုင္ခင္ ႀကိဳတင္ကြင္းဆင္းဆႏၵေကာက္ယူခဲ့တာမွာေတာ့ လူဦးေရ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက လက္ခံတယ္လို႔ ၀န္ႀကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစၿပီး ကရင္နီလူမ်ိဳးစုတခုျဖစ္တ႔ဲ ကယန္းတိုင္းရင္းသားစာကို ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပမွာ သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား သမဂၢ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္ကေတာ့ အခုလို လူမ်ိဳးစုတခုခ်င္းစီရဲ႕ စာေပေတြကြဲေနတာဟာ ကရင္နီအျဖစ္စုစည္းဖုိ႔အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား သမဂၢအေနနဲ႔ ကယား၊ ကယန္း၊ ကေယာ၊ ေဂခို စတဲ႔ ကရင္နီ လူမ်ိဳးစုအားလံုးပါတဲ့  ညီလာခံတခုလုပ္ဖုိ္႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔လည္း ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္က ဆက္ေျပာပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

More News
Up