စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုးစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါ၀င္

WEF Reportကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္က သတ္မွတ္တဲ့ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုးစာရင္းမွာ ျမန္မာက ေနာက္ဆံုး ၁၀ ႏုိင္ငံမွာ ပါတယ္လို႔ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိမႈ ၂၀၁၄-၁၅ အစီရင္ခံစာမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၄ ႏိုင္ငံကို အေျချပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ထားတာပါ။ အရင္ႏွစ္က ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၈ ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာက ၁၃၄ ေနရာမွာ ရွိၿပီး ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၄၄ ႏိုင္ငံမွာ ျမန္မာက အဆင့္ ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိဆံုး ၁၀ ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ အာရွႏိုင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံပါ၀င္ပါတယ္။ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္ပါ။ စီးပြားေရးယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ဖို႔ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕အိမ္ရာေစ်းႏႈန္း၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး စတဲ့အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနပါတယ္။

More News
Up