ထိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔အသစ္ ဘုရင့္ေရွ႕ ပထမဆံုး အခစား၀င္

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ့ ထုိင္းအစိုးရအဖြဲ႔သစ္ဟာ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္မွာ ပထမဆံုး အခစား၀င္တယ္။ ဒါဟာ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ အနည္းဆံုး တႏွစ္အတြင္း နို္င္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကို တရား၀င္ စတင္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။ Thai၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပရာယု ေခါငး္ေဆာင္တဲ့ အစိုးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ဟာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ ဆီရီရတ္ ေဆးရံုမွာ ေဆးစစ္မႈခံယူေနတဲ့ သက္ေတာ္ ၈၆ ႏွစ္အရြယ္ ဘုရင္ႀကီး ဘူမိေဘာ ေရွ႕ကို အခစား၀င္ခဲ့တယ္လို႔ နန္းေတာ္က ေျပာပါတယ္။ အသက္ ၆၀ အရြယ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာဟာ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားပါတယ္။ ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပဖို႔ လ်ာထားျပီး ဒီမတုိင္ခင္မွာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ဖို႔ တႏွစ္ အခ်ိန္ယူမယ္လို႔ ေျပာထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလ့လာသူေတြကေတာ့ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းကိစၥဟာ မွန္းထားတာထက္ ပိုၾကာႏုိင္တယ္လို႔ တြက္ဆၾကပါတယ္။ ထုိင္းနိုင္ငံမွာ လအတန္ၾကာ ႏုိင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈေတြ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဗို္လ္ခ်ဳဳပ္ပရာယုက ယာယီ ဖြဲ႔စည္းပံုတခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီ စစ္တပ္က အႂကြင္းမဲ့ အာဏာယူ ထားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပရာယု စိတ္ႀကိဳက္လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ၾကားျဖတ္လႊတ္ေတာ္က သူ႔ကိုပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သား အနည္းအက်ဥ္းပဲပါတဲ့ လက္ရိွ စစ္အစိုးရဟာ ပထမႏွစ္၀က္မွာ က်ံဳ႔သြားတဲ့ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးကိုလည္း ျပန္လည္ နလံထေအာင္ ရုန္းကန္ရဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

More News
Up