ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔မ်ားကုိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ရွင္းလင္း

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ အပါဝင္ဝင္၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး မြန္ျပည္္သစ္ပါတီ ျပည္တြင္းေရးရာဌာနတာဝန္ခံက အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၂၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ mon party copyေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးရာ ဌာနရုံးက နိုင္ေရႊက်င္စာၾကည့္ တိုက္မွာ ျပည္တြင္းေရးရာ ဌာနတာဝန္ခံ နုိင္ဝင္းလွက မြန္လူငယ္ ပညာေပး ေရးအဖြဲ႔၊ မြန္အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔ေတြအပါဝင္ မြန္တိုင္းရင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၀ ေက်ာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့တာပါ။ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးညႇိနႈိုင္းေနၾကတဲ႔ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေျခအေနေတြ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ လက္ရွိရပ္တည္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ ပါတီအေပၚ မြန္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အျမင္္ ျပည္သူေတြရဲ႕သေဘာထားၾကံျပဳခ်က္ေတြကို ရယူဖုိ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြက အခုနွစ္ ဇြန္လကတည္းက လိုက္လံ ခ်ျပေဆြးေႏြေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဒီေန႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up