မုံရြာတြင္ ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ ဆႏၵျပ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားတဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကို မံုရြာတကၠသိုလ္၊ မံုရြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္နဲ႔ မံုရြာနည္းပညာတကၠသိုလ္တို႔က ဒီေန႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ indexမံု႐ြာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ားသမဂၢ၊ မုံရြာစီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ၊ မံုရြာ နည္းပညာတကၠ သိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္း ေပါင္း ထားတဲ့ တကသမ်ား ကြန္ရက္အဖြဲ႔ေတြက ဒီကေန႔ ညေနပုိင္း ၃ နာရီကစ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲမွာ ဦးေဆာင္သူတဦးျဖစ္တဲ့ မံု႐ြာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ကိုခန္႔ေ၀ၿဖိဳးက ဒီဗြီဘီကုိ ေျပာပါတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔က ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ပေပ်ာက္ဖုိ႔ရယ္၊ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်ာင္းသားထု အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရရွိေရး၊ သမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔၊ မိခင္ဘာသာစကား၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားေတြကုိ မ႑ိဳင္ျပဳဳၿပီး သင္ၾကားတဲ့စနစ္ အဲဒီအခ်က္ေတြ မပါခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီလုိဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရတာပါ။” အခု ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္တဲ့အတုိင္း အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ အဲဒါေတြကို ဖ်က္သိမ္းေပးဖုိ႔နဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား သမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိဖုိ႔ေတြပါ။” ဒီဆႏၵျပပြဲကုိ မုံရြာစီးပြားေရးသကၠသုိလ္ကေန ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္အထိ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂအဖြဲ႔၀င္ေတြက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး ၿမိဳ႕ေတြမွာလည္း အလားတူ ဆႏၵျပမႈေတြ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္က္ အတည္ျပဳလုိက္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းဟာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေ တာ္ ပညာေရးျမွင့္တင္ေရးေကာ္မတီနဲ႔ အစိုးရပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုကို ပူးေပါင္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up