ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေရႀကီး၊ ၁ ဦးေသ ၁ ဦး ေပ်ာက္ဆံုး | DVB