A d v e r t i s e m e n t With Us

ေအာ္ရီဒူး အင္တာနက္ Package Plan အသစ္ေၾကညာ

Ooredoo simအင္တာနက္အသံုးျပဳခေတြ ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေနတယ္လို႔ ေ၀ဖန္ခံေနရတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ လိုင္စင္ရၿပီး မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနတဲ့ ကာတာပိုင္ ေအာ္ရီဒူး ကုမၸဏီဟာ သူရဲ႕ ေနာက္ထပ္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ေတြနဲ႔ ႏႈန္းထားသစ္ေတြကို ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ နဂို အင္တာနက္ Package Plan ေတြမွာ အမ်ားဆံုး ၁ ဂ်ီဘီအထိပဲ ပါၿပီး အခုေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မွာေတာ့ ၂ ဂ်ီဘီကို က်ပ္ ၁၉၀၀၀၊ ၅ ဂ်ီဘီကို က်ပ္ ၄၅၀၀၀ နဲ႔ ၁၀ ဂ်ီဘီကို က်ပ္ ၇၉၀၀၀ လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ Package Plan ေတြအားလံုးရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ရက္ေပါင္း ၃၀ ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနံပတ္ ၂၂၃၈ ကို ႏွိပ္ၿပီး ရယူႏုိင္ၾကတယ္လို႔ ေၾကညာထားပါတယ္။ နဂို အစီအစဥ္ေတြမွာေတာ့ ၁ ရက္အတြင္း ၃၀ အမ္ဘီ အသံုးျပဳရင္ က်ပ္ ၅၀၀၊ ၁ ပတ္အတြင္း ၂၀၀ အမ္ဘီ အသံုးျပဳရင္ က်ပ္ ၃၀၀၀၊ ၁ လအတြင္း ၁ ဂ်ီဘီ အသံုးျပဳရင္ က်ပ္ ၁၂၀၀၀ စတဲ့ Package Plan ေတြ ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up