A d v e r t i s e m e n t With Us

၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ ၅ သန္းခန္႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံ ေပးပုိ႔

NLD-88 436 13082014အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ျပည္သူလူထု လက္မွတ္ေရးထိုး ဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တုိ႔ကုိ ပူးတြဲေကာ္မတီ ႏွစ္ဖက္လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ဒီေန႔ ေပးပို႔လုိက္ပါတယ္။ ဆႏၵခံယူ လက္မွတ္ေရးထိုး လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၂၇ ရက္ေန႔ကေန ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ခရီးလမ္းအခက္အခဲေႀကာင့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ေရာက္ရွိလာတဲ့ စာရင္းေတြအပါအ၀င္ ဒီေန႔ထိ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵျပဳ လက္မွတ္အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၄၉၅၃၀၉၃ သန္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up