မြန္ျပည္နယ္တ၀န္း ေရႀကီး ေျမၿပိဳ၊ ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB