၈၈ အေရးအခင္းႏွိမ္နင္းမႈ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆို | DVB