A d v e r t i s e m e n t With Us

လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးၾကရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔မ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ ေျပာ

ေျမပံုဒုကၡသည္စခန္း
[caption id="attachment_60929" align="alignright" width="300"]ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမပံုဒုကၡသည္စခန္းအားျမင္ေတြ႔စဥ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေျမပံုဒုကၡသည္စခန္းအားျမင္ေတြ႔စဥ္[/caption]ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ကုလအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔ (အိုင္အန္ဂ်ီအို)ေတြကို လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးၾကဖို႔ တရား၀င္ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ အခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကုလအပါအ၀င္ အိုင္အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔ေပါင္း ၂၄ ဖြဲ႔က ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ၀န္ထမ္း ၁၈၀ ေက်ာ္နဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတယ္လို႔လည္း သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကုလနဲ႔ အိုင္အန္ဂ်ီအို အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဆႏၵကို အေလးထားၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လည္း ရခိုင္အစိုးရက ႏိႈးေဆာ္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up