A d v e r t i s e m e n t With Us

ပီအာစနစ္က်င့္သုံးရန္အဆုိ ဇူလုိင္ ၂၄ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းရန္ရွိ

parliment wide viewဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔ က်င္းပမယ့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ (ပီအာ) က်င့္သံုးဖို႔ အဆိုကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ (အန္ဒီအက္ဖ္) က ပုဇြန္ေတာင္အမတ္ ဦးေအာင္ဇင္က တင္သြင္းဖို႔ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္တရပ္ ေဖာ္ေဆာင္က်င့္သံုးႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရး တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုလို႔ ပီအာစနစ္ဆိုတဲ့ အသံုအႏႈန္း မသံုးဘဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီက ရန္ကုန္တိုင္း၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚခင္၀ိုင္းၾကည္က ၿပီးခဲ့တဲ့လထဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ပီအာစနစ္က်င့္သံုးဖို႔ အဆိုတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up