သမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြကို ရည္စူး ဆြမ္းသြပ္အမွ်ေ၀ | DVB