ရန္ကုန္တြင္ ဆိုက္ဘာစီးတီးတခု တည္ေဆာက္ရန္ သမၼတ တာ၀န္ေပး | DVB