A d v e r t i s e m e n t With Us

ပီအာစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကုိ ေမးျမန္းခ်က္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရာမွာ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ႏိုင္သူ အကုန္ယူ စနစ္ကေန ပီအာေခၚ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သံုးဖို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေကာ္ ရွင္ဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ electionေျပာင္းလဲက်င့္သံုး မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ သစ္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြ သိရွိနားလည္ေအာင္ အခ်ိန္ယူလုပ္ေဆာင္ရ မယ့္ကိစၥျဖစ္ၿပီး ဒီႏွစ္ကုန္ က်င္းပဖို႔ရွိတဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွေတာ့ ဒီပီအာစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္မယ္မထင္ဘူးလို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းလႈိင္က ေျပာပါတယ္။ အသံဖုိင္နားဆင္ရန္

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up