A d v e r t i s e m e n t With Us

သီလ၀ါဇုန္ ေဒသခံမ်ားဖယ္ရွားေရး ျမန္မာအစိုုးရဘက္က တာ၀န္ယူခဲ့ဟု ဂ်ဳိက္ကာေျပာ

ဂ်ဳိက္ကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္
သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရာမွာ ေဒသခံေတြကိုု ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အစုိးရဘက္က တာ၀န္ယူထားတယ္လို႔ ဂ်ိဳက္ကာတာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ [caption id="attachment_58221" align="alignright" width="300"]ဂ်ဳိက္ကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ဂ်ဳိက္ကာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္[/caption] ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံ တိုုက်ိဳၿမိဳ႕ကိုု ေရာက္ရွိေနတဲ့ သီလ၀ါေဒသခံေတြရဲ႕ ကန္႔ကြက္လႊာကိုု ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈ ေအဂ်င္စီ(ဂ်ိဳက္ကာ)က ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔ လက္ခံ ရယူခဲ့ၿပီး ၅ ရက္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ခဲ့တာပါ။ ရံုးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ တိုက်ိဳဂ်ိဳက္ကာရံုးမွာ စီမံကိန္းဒါရိုုက္တာတဦးျဖစ္တဲ့ ရာစုုအီတခဟီရိုုအပါအ၀င္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက ဇြန္ ၅ ရက္ေန႔က လက္ခံ ေတြ႔ဆံုုခဲ့ၿပီး အခုုလိုု ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရာမွာ ေဒသခံေတြကိုု ဖယ္ရွားေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံဘက္က တာ၀န္ယူထားတယ္လို႔ ဂ်ိဳက္ကာဘက္က တာ၀န္ရွိသူေတြက ဂ်ပန္ႏိုု္င္ငံကိုု ေရာက္ရွိေနတဲ့ သီလ၀ါေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ၀င္ ဦးျမလိႈင္၊ ေဒၚစံရွားတင္နဲ႔ ဦးခိုုင္၀င္းတိုု႔ကိုု ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံက မျပန္ခင္ ေခၚယူေတြ႔ဆံုုၿပီး ေျပာျပခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုုင္ၾကားသူေဒသခံေတြ အစစ္အမွန္ ဟုုတ္၊ မဟုုတ္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြ ၁ လအတြင္း စတင္ ေဆာင္ရြတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ထိုုမွတဆင့္ စီမံကိန္းေဒသမွာ ဂ်ိဳက္ကာက ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုုလိုု တိုုင္ၾကားမႈကိုု လက္ခံၿပီး စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြကိုု ျပဳလုုပ္ခဲ့ရင္ ဂ်ိဳက္ကာရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုု ပံုုစံအသစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွာ  ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရဲ႕ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကိုု ဂ်ိဳက္ကာရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ ညီ၊ မညီ စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈက ဂ်ိဳက္ကာရဲ႕သမိုုင္းမွာ ပထမဦးဆံုုးလည္း ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံက စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ မစ္ဆူဘီရွီ၊ မာ႐ူဘီနိနဲ႔ ဆူမီတိုမို ေကာ္ပိုေရးရွင္း ၃ ခုက သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ယာယီပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မစ္ဆူဘီရွီက တာ၀န္ရွိသူေတြကလည္း ဂ်ပန္ေရာက္ သီလ၀ါေဒသခံေတြကိုု ေခၚယူေတြ႔ဆံုုခဲ့ပါေသးတယ္။ သီလ၀ါေဒသခံေတြ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ အားနည္းၿပီး သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ လူမႈေရးအရ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈေတြ ရွိခဲ့သလုိ ဂ်ိဳက္ကာရဲ႕ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ေစဖုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကိုု ရပ္တန္႔ေစလိုုတဲ့ စိတ္ေစတနာ မရွိေၾကာင္း မစ္ဆူဘီရွီ အရာရွိေတြကိုု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တယ္လိုု ့ဒီဗီြဘီကိုု ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံက ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီးတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးေရႊဘ (ခ) တနဘဲစံကေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြရဲ႕ အခြန္ေတြနဲ႔ ျပဳလုုပ္တဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္လိုု႔ မိမိအေနနဲ႔ အခုုလိုု ပ်က္ကြက္မႈေတြကိုု စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ျပည္သူတေယာက္အေနနဲ႔ သီလ၀ါေဒသခံေတြကိုု ေတာင္းပန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းအတြက္ ဧရိယာဟက္တာ ၂၄၀၀ ခန္႔ လ်ာထားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ိဳက္ကာအေနနဲ႔ ၁၀ ရာခိုုင္ႏႈန္း ယန္း သန္းေပါင္း ၅၀၀ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၅ ဘီလီယံ) ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ သေဘာတူထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up