သမၼတတာ၀န္ ဆက္ထမ္းရြက္ဖုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ေကအဲန္ယူ တုိက္တြန္း | DVB