A d v e r t i s e m e n t With Us

လစာစရိတ္ နည္းပါးမႈ အမတ္မ်ား တင္ျပ

ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္း၀ါႏု
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမတ္ေတြရတဲ့ လစာနဲ႔ အျခားစရိတ္ေတြဟာ လုပ္ငန္းတာ၀န္နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ဘဲ အလြန္နည္းပါးေနတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္မွာ အစီရင္ခံပါတယ္။ [caption id="attachment_57464" align="alignright" width="300"]ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္း၀ါႏု ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္း၀ါႏု[/caption]ေမ ၂၈ ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ အစီရင္ခံတာ ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ေထာက္ခံေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ၁ လ လစာ က်ပ္ ၃ သိန္း၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္တက္စဥ္ တည္းခိုခ၊ စားစရိတ္နဲ႔ အေထြေထြ တေန႔ က်ပ္ ၁ ေသာင္း ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း ရွင္းျပဖို႔ ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြဆီ သြားတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ခရီးဆို ခရီးစရိတ္ က်ပ္ သိန္း ၂၀ ေလာက္ ကုန္ေၾကာင္း၊ ကုန္က်စရိတ္ အလြန္မ်ားေၾကာင္း၊ တခ်ိဳ႕ ျပည္သူေတြဆို သူအတြက္ ေငြ ၁၀ သိန္းေလာက္ စုထားေပးၿပီး ၂ က်ပ္တိုးနဲ႔ ျပန္ေခ်းထားတာေတြေတာင္ရွိေၾကာင္း ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚနန္း၀ါႏုက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up